Lukas 4:23

SVEn Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe [dat] ook hier in Uw vaderland.
Steph και ειπεν προς αυτους παντως ερειτε μοι την παραβολην ταυτην ιατρε θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομενα εν τη καπερναουμ ποιησον και ωδε εν τη πατριδι σου
Trans.kai eipen pros autous pantōs ereite moi tēn parabolēn tautēn iatre therapeuson seauton osa ēkousamen genomena en tē kapernaoum poiēson kai ōde en tē patridi sou

Algemeen

Zie ook: Arts, Kapernaum, Spreekwoord, Twijfel
Mattheus 4:13

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe [dat] ook hier in Uw vaderland.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
παντως
Gij zult zonder twijfel
ερειτε
zeggen

-
μοι
tot Mij
την
-
παραβολην
spreekwoord
ταυτην
-
ιατρε
Medicijnmeester
θεραπευσον
genees

-
σεαυτον
Uzelven
οσα
al wat
ηκουσαμεν
wij gehoord hebben

-
γενομενα
geschied is

-
εν
in
τη
-
καπερναουμ
Kapérnaüm
ποιησον
doe

-
και
ook
ωδε
hier
εν
dat in
τη
-
πατριδι
vaderland
σου
Uw

En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaum geschied is, doe [dat] ook hier in Uw vaderland.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!