Lukas 4:26

SVEn tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, [die] weduwe [was].
Steph και προς ουδεμιαν αυτων επεμφθη ηλιας ει μη εις σαρεπτα της σιδωνοσ προς γυναικα χηραν
Trans.kai pros oudemian autōn epemphthē ēlias ei mē eis sarepta tēs sidōnos̱ pros gynaika chēran

Algemeen

Zie ook: Eli, Sidon (plaats), Weduwe, Zarfath (plaats)

Aantekeningen

En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, [die] weduwe [was].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προς
tot
ουδεμιαν
geen
αυτων
van haar
επεμφθη
gezonden

-
ηλιας
werd Elías
ει
-
μη
-
εις
naar
σαρεπτα
Sarepta
της
-
σιδωνος
Sidonis
προς
tot
γυναικα
een vrouw
χηραν
weduwe

En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, [die] weduwe [was].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!