Lukas 4:3

SVEn de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.
Steph και ειπεν αυτω ο διαβολος ει υιος ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτος
Trans.kai eipen autō o diabolos ei yios ei tou theou eipe tō lithō toutō ina genētai artos

Algemeen

Zie ook: Brood, Manipulatie, satan, Stenen, Steen
Mattheus 4:3

Aantekeningen

En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot Hem
ο
-
διαβολος
de duivel
ει
Indien
υιος
Zoon
ει
zijt

-
του
-
θεου
Gij Gods
ειπε
zeg tot

-
τω
-
λιθω
steen
τουτω
dezen
ινα
dat
γενηται
worde

-
αρτος
hij brood

En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!