Lukas 4:32

SVEn zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht.
Steph και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου
Trans.kai exeplēssonto epi tē didachē autou oti en exousia ēn o logos autou

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:29, Markus 1:22

Aantekeningen

En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξεπλησσοντο
zij versloegen zich

-
επι
over
τη
-
διδαχη
leer
αυτου
Zijn
οτι
want
εν
met
εξουσια
macht
ην
was

-
ο
-
λογος
woord
αυτου
Zijn

En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!