Lukas 4:35

SVEn Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen.
Steph και επετιμησεν αυτω ο ιησους λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου και ριψαν αυτον το δαιμονιον εις το μεσον εξηλθεν απ αυτου μηδεν βλαψαν αυτον
Trans.kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ex autou kai ripsan auton to daimonion eis to meson exēlthen ap autou mēden blapsan auton

Algemeen

Zie ook: Demonen, Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επετιμησεν
bestrafte

-
αυτω
hem
ο
-
ιησους
Jezus
λεγων
zeggende

-
φιμωθητι
Zwijg stil

-
και
En
εξελθε
ga

-
εξ
uit
αυτου
hem
και
en
ριψαν
geworpen hebbende

-
αυτον
zonder hem
το
-
δαιμονιον
de duivel
εις
in
μεσον
het midden
εξηλθεν
voer

-
απ
uit
αυτου
van hem
μηδεν
iets
βλαψαν
te beschadigen

-
αυτον
hem

En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga van hem uit. En de duivel, hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!