Lukas 4:4

SVEn Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.
Steph και απεκριθη ιησουσ προς αυτον λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι θεου
Trans.kai apekrithē iēsous̱ pros auton legōn gegraptai oti ouk ep artō monō zēsetai o anthrōpos all epi panti rēmati theou

Algemeen

Zie ook: Brood, Jezus Christus, Woord van God
Deuteronomium 8:3, Mattheus 4:4

Aantekeningen

En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απεκριθη
antwoordde

-
ιησους
Jezus
προς
hem
αυτον
-
λεγων
zeggende

-
γεγραπται
Er is geschreven

-
οτι
dat
ουκ
niet
επ
bij
αρτω
brood
μονω
alleen
ζησεται
zal leven

-
[ο]
-
ανθρωπος
de mens
αλλ
maar
επι
bij
παντι
alle
ρηματι
woord
θεου
Gods

En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!