Lukas 4:41

SVEn er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En [hen] bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.
Steph εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων κραζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο χριστοσ ο υιος του θεου και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν οτι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι
Trans.exērcheto de kai daimonia apo pollōn krazonta kai legonta oti sy ei o christos̱ o yios tou theou kai epitimōn ouk eia auta lalein oti ēdeisan ton christon auton einai

Algemeen

Zie ook: Demonen, Exorcisme, Jezus Christus, Messias
Markus 1:34, Markus 3:11

Aantekeningen

En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En [hen] bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξηρχετο
er voeren

-
δε
En
και
ook
δαιμονια
duivelen
απο
uit van
πολλων
velen
κραζοντα
roepende

-
και
en
λεγοντα
zeggende

-
οτι
omdat
συ
Gij
ει
zijt

-
ο
-
χριστος
de Christus
ο
-
υιος
de Zone
του
-
θεου
Gods
και
En
επιτιμων
bestraffende

-
ουκ
niet
εια
liet Hij

-
αυτα
dat Hij
λαλειν
spreken

-
οτι
-
ηδεισαν
zij wisten

-
τον
-
χριστον
de Christus
αυτον
die
ειναι
was

-

En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zone Gods! En [hen] bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!