Lukas 4:9

SVEn hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;
Steph και ηγαγεν αυτον εις ιερουσαλημ και εστησεν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου και ειπεν αυτω ει ο υιος ει του θεου βαλε σεαυτον εντευθεν κατω
Trans.kai ēgagen auton eis ierousalēm kai estēsen auton epi to pterygion tou ierou kai eipen autō ei o yios ei tou theou bale seauton enteuthen katō

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Manipulatie
Mattheus 4:5

Aantekeningen

En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηγαγεν
hij leidde

-
αυτον
Hem
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem
και
en
εστησεν
stelde

-
αυτον
tot Hem
επι
op
το
-
πτερυγιον
de tinne
του
-
ιερου
des tempels
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
Hem
ει
Indien
υιος
Gij de Zoon
ει
zijt

-
του
-
θεου
Gods
βαλε
werp

-
σεαυτον
Uzelven
εντευθεν
van hier
κατω
nederwaarts

En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!