Lukas 5:21

SVEn de Schriftgeleerden en de Farizeen begonnen te overdenken, zeggende: Wie is Deze, Die [gods]lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, dan God alleen?
Steph και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραμματεις και οι φαρισαιοι λεγοντες τις εστιν ουτος ος λαλει βλασφημιας τις δυναται αφιεναι αμαρτιας ει μη μονος ο θεος
Trans.kai ērxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphēmias tis dynatai aphienai amartias ei mē monos o theos

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Lastering, Schriftgeleerde, Zonde
Psalm 32:5, Jesaja 43:25

Aantekeningen

En de Schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is Deze, Die [gods]lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, dan God alleen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηρξαντο
begonnen

-
διαλογιζεσθαι
te overdenken

-
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
και
en
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
λεγοντες
zeggende

-
τις
Wie
εστιν
is

-
ουτος
Deze
ος
Die
λαλει
spreekt

-
βλασφημιας
lastering
τις
Wie
δυναται
kan

-
αφιεναι
vergeven

-
αμαρτιας
de zonden
ει
-
μη
-
μονος
alleen
ο
-
θεος
God

En de Schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is Deze, Die [gods]lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, dan God alleen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!