Lukas 5:27

SVEn na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.
Steph και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευιν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι
Trans.kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Levi, Mattheus (tollenaar), Tollenaar
Mattheus 9:9, Markus 2:14, Markus 2:15

Aantekeningen

En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
μετα
na
ταυτα
dezen
εξηλθεν
ging Hij uit

-
και
en
εθεασατο
zag

-
τελωνην
een tollenaar
ονοματι
met name
λευιν
Levi
καθημενον
zitten

-
επι
in
το
-
τελωνιον
het tolhuis
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
ακολουθει
Volg

-
μοι
Mij

En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!