Lukas 5:29

SVEn Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en [er] was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.
Steph και εποιησεν δοχην μεγαλην ο λευις αυτω εν τη οικια αυτου και ην οχλος τελωνων πολυς και αλλων οι ησαν μετ αυτων κατακειμενοι
Trans.kai epoiēsen dochēn megalēn o leuis autō en tē oikia autou kai ēn ochlos telōnōn polys kai allōn oi ēsan met autōn katakeimenoi

Algemeen

Zie ook: Levi, Mattheus (tollenaar), Tollenaar
Mattheus 9:10, Markus 2:15, Lukas 15:1

Aantekeningen

En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en [er] was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εποιησεν
richtte

-
δοχην
maaltijd
μεγαλην
een groten
λευις
Levi
αυτω
Hem
εν
in
τη
-
οικια
huis
αυτου
hen
και
en
ην
was

-
οχλος
schare
τελωνων
van tollenaren
πολυς
een grote
και
en
αλλων
van anderen
οι
die
ησαν
-

-
μετ
met
αυτων
zijn
κατακειμενοι
aanzaten

-

En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en [er] was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!