Lukas 5:5

SVEn Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
Steph και αποκριθεις ο σιμων ειπεν αυτω επιστατα δι ολης τησ νυκτος κοπιασαντες ουδεν ελαβομεν επι δε τω ρηματι σου χαλασω το δικτυον
Trans.kai apokritheis o simōn eipen autō epistata di olēs tēs̱ nyktos kopiasantes ouden elabomen epi de tō rēmati sou chalasō to diktyon

Algemeen

Zie ook: Netten, Petrus

Aantekeningen

En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordde

-
ο
-
σιμων
Simon
ειπεν
en zeide

-
αυτω
tot Hem
επιστατα
Meester
δι
over
ολης
wij hebben den gehelen
της
-
νυκτος
nacht
κοπιασαντες
gearbeid

-
ουδεν
en niet
ελαβομεν
gevangen

-
επι
op
δε
doch
τω
-
ρηματι
woord
σου
Uw
χαλασω
uitwerpen

-
το
-
δικτυον
zal ik het net

En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!