Lukas 6:13

SVEn als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:
Steph και οτε εγενετο ημερα προσεφωνησεν τους μαθητας αυτου και εκλεξαμενος απ αυτων δωδεκα ους και αποστολους ωνομασεν
Trans.kai ote egeneto ēmera prosephōnēsen tous mathētas autou kai eklexamenos ap autōn dōdeka ous kai apostolous ōnomasen

Algemeen

Zie ook: Ambten, Discipelen (twaalf), Twaalf (getal)
Mattheus 10:1, Markus 3:13, Markus 6:7, Lukas 9:1

Aantekeningen

En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
als
εγενετο
was geworden

-
ημερα
het dag
προσεφωνησεν
riep Hij

-
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
hen
και
Hij ook
εκλεξαμενος
verkoos

-
απ
uit
αυτων
Zijn
δωδεκα
er twaalf
ους
die
και
en
αποστολους
apostelen
ωνομασεν
noemde

-

En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!