Lukas 6:16

SVJudas, [den broeder] van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.
Steph ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης
Trans.ioudan iakōbou kai ioudan iskariōtēn os kai egeneto prodotēs

Algemeen

Zie ook: Jakobus, Judas Iskariot

Aantekeningen

Judas, [den broeder] van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιουδαν
Judas
ιακωβου
broeder} van Jakobus
και
en
ιουδαν
Judas
ισκαριωτην
Iskáriot
ος
die
και
ook
εγενετο
geworden is

-
προδοτης
de verrader

Judas, [den broeder] van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!