Lukas 6:23

SVVerblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten.
Steph χαιρετε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω ουρανω κατα ταυτα γαρ εποιουν τοις προφηταις οι πατερες αυτων
Trans.chairete en ekeinē tē ēmera kai skirtēsate idou gar o misthos ymōn polys en tō ouranō kata tauta gar epoioun tois prophētais oi pateres autōn

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken, Christenvervolging, Profeet, Zaligsprekingen
Mattheus 5:12, Handelingen 5:41, Handelingen 7:51

Aantekeningen

Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαρητε
Verblijdt

-
εν
in
εκεινη
dien
τη
-
ημερα
dag
και
en
σκιρτησατε
zijt vrolijk

-
ιδου
ziet

-
γαρ
want
ο
-
μισθος
loon
υμων
uw
πολυς
is groot
εν
in
τω
-
ουρανω
den hemel
κατα
desgelijks
ταυτα
-

-
γαρ
want
εποιουν
deden

-
τοις
-
προφηταις
den profeten
οι
-
πατερες
vaders
αυτων
hun

Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!