Lukas 6:3

SVEn Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem hongerde, en dengenen, die met hem waren?
Steph και αποκριθεις προς αυτους ειπεν ο ιησους ουδε τουτο ανεγνωτε ο εποιησεν δαβιδ οποτε επεινασεν αυτος και οι μετ αυτου οντεσ
Trans.kai apokritheis pros autous eipen o iēsous oude touto anegnōte o epoiēsen dabid opote epeinasen autos kai oi met autou ontes̱

Algemeen

Zie ook: David (koning), Jezus Christus
1 Samuel 21:6

Aantekeningen

En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem hongerde, en dengenen, die met hem waren?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
προς
hun
αυτους
-
ειπεν
zeide

-
ο
dengenen, die
ιησους
Jezus
ουδε
niet
τουτο
Hebt gij ook dat
ανεγνωτε
gelezen

-
ο
hetwelk
εποιησεν
deed

-
δαυιδ
David
οποτε
wanneer
επεινασεν
hongerde

-
αυτος
hem
και
en
οι
-
μετ
met
αυτου
hem
οντες
waren

-

En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem hongerde, en dengenen, die met hem waren?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!