Lukas 6:31

SVEn gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.
Steph και καθως θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι και υμεισ ποιειτε αυτοις ομοιως
Trans.kai kathōs thelete ina poiōsin ymin oi anthrōpoi kai ymeis̱ poieite autois omoiōs

Algemeen

Zie ook: Gulden regel, Uitdrukkingen en gezegden
Mattheus 7:12

Aantekeningen

En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
καθως
gelijk
θελετε
gij wilt

-
ινα
dat
ποιωσιν
doen zullen

-
υμιν
-
οι
-
ανθρωποι
de mensen
και
ook
υμεις
gij
ποιειτε
doet

-
αυτοις
hun
ομοιως
desgelijks

En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!