Lukas 6:38

SVGeeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.
Steph διδοτε και δοθησεται υμιν μετρον καλον πεπιεσμενον και σεσαλευμενον και υπερεκχυνομενον δωσουσιν εις τον κολπον υμων τω γαρ αυτω μετρω ω μετρειτε αντιμετρηθησεται υμιν
Trans.didote kai dothēsetai ymin metron kalon pepiesmenon kai sesaleumenon kai yperekchynomenon dōsousin eis ton kolpon ymōn tō gar autō metrō ō metreite antimetrēthēsetai ymin

Algemeen

Zie ook: Spreuken 10:22, Spreuken 19:17, Mattheus 7:2, Markus 4:24

Aantekeningen

Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διδοτε
Geeft

-
και
en
δοθησεται
zal gegeven worden

-
υμιν
-
μετρον
maat
καλον
een goede
πεπιεσμενον
neergedrukte

-
και
en
σεσαλευμενον
geschudde

-
και
en
υπερεκχυνομενον
overlopende

-
δωσουσιν
geven

-
εις
zal men in
τον
-
κολπον
schoot
υμων
uw
τω
-
γαρ
want
αυτω
met dezelfde
μετρω
maat
ω
waarmede
μετρειτε
gijlieden meet

-
αντιμετρηθησεται
wedergemeten worden

-
υμιν
zal ulieden

Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!