Lukas 7:1

SVNadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging Hij in te Kapernaum.
Steph επει δε επληρωσεν παντα τα ρηματα αυτου εις τας ακοας του λαου εισηλθεν εις καπερναουμ
Trans.epei de eplērōsen panta ta rēmata autou eis tas akoas tou laou eisēlthen eis kapernaoum

Algemeen

Zie ook: Bidden, Kapernaum
Mattheus 8:5

Overzicht


Aantekeningen

Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging Hij in te Kapernaum.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επει
Nadat
δε
Hij nu
επληρωσεν
voleindigd had

-
παντα
al
τα
-
ρηματα
woorden
αυτου
Zijn
εις
in te
τας
-
ακοας
aanhore
του
-
λαου
des volks
εισηλθεν
ging Hij

-
εις
ten
καπερναουμ
Kapérnaüm

Nadat Hij nu al Zijn woorden voleindigd had, ten aanhore des volks, ging Hij in te Kapernaum.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!