Lukas 7:11

SVEn het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.
Steph και εγενετο εν τη εξης επορευετο εις πολιν καλουμενην ναιν και συνεπορευοντο αυτω οι μαθηται αυτου ικανοι και οχλος πολυς
Trans.kai egeneto en tē exēs eporeueto eis polin kaloumenēn nain kai syneporeuonto autō oi mathētai autou ikanoi kai ochlos polys

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Nain (plaats)

Aantekeningen

En het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
op
τω
-
εξης
den volgenden
επορευετο
dat Hij ging

-
εις
naar
πολιν
een stad
καλουμενην
genaamd

-
ναιν
Naïn
και
en
συνεπορευοντο
gingen

-
αυτω
met Hem
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
van Zijn
ικανοι
velen
και
en
οχλος
schare
πολυς
een grote

En het geschiedde op den volgenden [dag], dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!