Lukas 7:14

SVEn Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!
Steph και προσελθων ηψατο της σορου οι δε βασταζοντες εστησαν και ειπεν νεανισκε σοι λεγω εγερθητι
Trans.kai proselthōn ēpsato tēs sorou oi de bastazontes estēsan kai eipen neaniske soi legō egerthēti

Algemeen

Zie ook: Opstanding (uit de dood)
Handelingen 9:40

Aantekeningen

En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
Hij ging toe

-
ηψατο
en raakte

-
της
-
σορου
de baar
οι
-
δε
nu
βασταζοντες
aan; (de dragers

-
εστησαν
stonden stil

-
και
en
ειπεν
Hij zeide

-
νεανισκε
Jongeling
σοι
-
λεγω
Ik zeg

-
εγερθητι
sta op

-

En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!