Lukas 7:27

SVDeze is het, van welken geschreven is: Ziet, Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.
Steph ουτος εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
Trans.outos estin peri ou gegraptai idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Engelen
Maleachi 3:1, Markus 1:2

Aantekeningen

Deze is het, van welken geschreven is: Ziet, Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτος
Deze
εστιν
is

-
περι
het, van
ου
welken
γεγραπται
geschreven is

-
ιδου
Ziet

-
εγω
Ik
αποστελλω
zende

-
τον
-
αγγελον
engel
μου
Mijn
προ
voor
προσωπου
aangezicht
σου
uw
ος
die
κατασκευασει
heen bereiden zal

-
την
-
οδον
weg
σου
Uw
εμπροσθεν
voor
σου
-

Deze is het, van welken geschreven is: Ziet, Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!