Lukas 7:4

SVDezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem dat doet;
Steph οι δε παραγενομενοι προς τον ιησουν παρεκαλουν αυτον σπουδαιως λεγοντες οτι αξιος εστιν ω παρεξει τουτο
Trans.oi de paragenomenoi pros ton iēsoun parekaloun auton spoudaiōs legontes oti axios estin ō parexei touto

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem dat doet;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
Dezen nu
παραγενομενοι
gekomen zijnde

-
προς
tot
τον
-
ιησουν
Jezus
παρεκαλουν
baden

-
αυτον
Hem
σπουδαιως
ernstelijk
λεγοντες
zeggende

-
οτι
-
αξιος
waardig
εστιν
Hij is

-
ω
dat
παρεξει
doet

-
τουτο
Gij hem dat

Dezen nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden Hem ernstelijk, zeggende: Hij is waardig, dat Gij hem dat doet;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!