Lukas 7:43

SVEn Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het [is], dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.
Steph αποκριθεις δε ο σιμων ειπεν υπολαμβανω οτι ω το πλειον εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορθως εκρινας
Trans.apokritheis de o simōn eipen ypolambanō oti ō to pleion echarisato o de eipen autō orthōs ekrinas

Aantekeningen

En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het [is], dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
σιμων
Simon
ειπεν
Hij zeide

-
υπολαμβανω
Ik acht

-
οτι
dat
ω
hij het dien
το
-
πλειον
hij het meeste
εχαρισατο
kwijtgescholden heeft

-
ο
-
δε
En
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
ορθως
Gij hebt recht
εκρινας
geoordeeld

-

En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het [is], dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!