Lukas 7:46

SVMet olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.
Steph ελαιω την κεφαλην μου ουκ ηλειψας αυτη δε μυρω ηλειψεν μου τους ποδας
Trans.elaiō tēn kephalēn mou ouk ēleipsas autē de myrō ēleipsen mou tous podas

Algemeen

Zie ook: Olijfolie, Zalven

Aantekeningen

Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελαιω
Met olie
την
-
κεφαλην
hoofd
μου
hebt gij Mijn
ουκ
niet
ηλειψας
gezalfd

-
αυτη
-

deze
δε
maar
μυρω
met zalf
ηλειψεν
gezalfd

-
μου
heeft Mijn
τους
-
ποδας
voeten

Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!