Lukas 7:48

SVEn Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn [u] vergeven.
Steph ειπεν δε αυτη αφεωνται σου αι αμαρτιαι
Trans.eipen de autē apheōntai sou ai amartiai

Algemeen

Zie ook: Zonde
Mattheus 9:2

Aantekeningen

En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn [u] vergeven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
αυτη
tot haar
αφεωνται
zijn vergeven

-
σου
Uw
αι
-
αμαρτιαι
zonden

En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn [u] vergeven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!