Lukas 8:24

SVEn zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.
Steph προσελθοντες δε διηγειραν αυτον λεγοντες επιστατα επιστατα απολλυμεθα ο δε εγερθεισ επετιμησεν τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατος και επαυσαντο και εγενετο γαληνη
Trans.proselthontes de diēgeiran auton legontes epistata epistata apollymetha o de egertheis̱ epetimēsen tō anemō kai tō klydōni tou ydatos kai epausanto kai egeneto galēnē

Aantekeningen

En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσελθοντες
zij gingen tot Hem

-
δε
En
διηγειραν
en wekten

-
αυτον
Hem
λεγοντες
zeggende

-
επιστατα
Meester
επιστατα
Meester
απολλυμεθα
wij vergaan

-
ο
-
δε
en
εγερθεις
Hij, opgestaan zijnde

-
επετιμησεν
bestrafte

-
τω
-
ανεμω
den wind
και
en
τω
-
κλυδωνι
de watergolven
του
-
υδατος
-
και
en
επαυσαντο
zij hielden op

-
και
en
εγενετο
er werd

-
γαληνη
stilte

En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!