Lukas 8:25

SVEn Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?
Steph ειπεν δε αυτοις που εστιν η πιστις υμων φοβηθεντες δε εθαυμασαν λεγοντες προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεμοις επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω
Trans.eipen de autois pou estin ē pistis ymōn phobēthentes de ethaumasan legontes pros allēlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tō ydati kai ypakouousin autō

Algemeen

Zie ook: Job 26:12, Psalm 107:25

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
Hij zeide

-
δε
En
αυτοις
tot hen
που
Waar
εστιν
is

-
η
-
πιστις
geloof
υμων
uw
φοβηθεντες
zij, bevreesd zijnde

-
δε
Maar
εθαυμασαν
verwonderden zich

-
λεγοντες
zeggende

-
προς
tot
αλληλους
elkander
τις
Wie
αρα
-
ουτος
Deze
εστιν
is

-
οτι
dat
και
en
τοις
-
ανεμοις
de winden
επιτασσει
gebiedt

-
και
en
τω
-
υδατι
het water
και
Hij ook
υπακουουσιν
gehoorzaam

-
αυτω
zij zijn Hem

En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!