Lukas 8:31

SVEn zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.
Steph και παρεκαλει αυτον ινα μη επιταξη αυτοις εις την αβυσσον απελθειν
Trans.kai parekalei auton ina mē epitaxē autois eis tēn abysson apelthein

Algemeen

Zie ook: Hel, Hellevuur, Onderwereld

Aantekeningen

En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παρεκαλει
zij baden

-
αυτον
Hem
ινα
dat
μη
niet
επιταξη
gebieden zou

-
αυτοις
Hij hun
εις
in
την
-
αβυσσον
den afgrond
απελθειν
heen te varen

-

En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!