Lukas 8:4

SVAls nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo zeide Hij door gelijkenis:
Steph συνιοντος δε οχλου πολλου και των κατα πολιν επιπορευομενων προς αυτον ειπεν δια παραβολης
Trans.syniontos de ochlou pollou kai tōn kata polin epiporeuomenōn pros auton eipen dia parabolēs

Algemeen

Zie ook: Mattheus 13:3, Markus 4:2

Aantekeningen

Als nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo zeide Hij door gelijkenis:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνιοντος
bijeenvergaderde

-
δε
Als nu
οχλου
schare
πολλου
een grote
και
en
των
-
κατα
zij van alle
πολιν
steden
επιπορευομενων
kwamen

-
προς
tot
αυτον
Hem
ειπεν
zo zeide Hij

-
δια
door
παραβολης
gelijkenis

Als nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo zeide Hij door gelijkenis:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!