Lukas 8:40

ABEn het gebeurde toen Jezus terugkwam, dat de menigte Hem ontving; want zij waren allen op Hem [blijven] wachten.
SVEn het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat Hem de schare ontving; want zij waren allen Hem verwachtende.
Steph εγενετο δε εν τω υποστρεψαι τον ιησουν απεδεξατο αυτον ο οχλος ησαν γαρ παντες προσδοκωντες αυτον
Trans.egeneto de en tō ypostrepsai ton iēsoun apedexato auton o ochlos ēsan gar pantes prosdokōntes auton

Algemeen

Zie ook: Bidden, Jezus Christus

Aantekeningen

En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat Hem de schare ontving; want zij waren allen Hem verwachtende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
als
τω
-
υποστρεψαι
wederkeerde

-
τον
-
ιησουν
Jezus
απεδεξατο
ontving

-
αυτον
Hem
ο
-
οχλος
de schare
ησαν
zij waren

-
γαρ
want
παντες
allen
προσδοκωντες
verwachtende

-
αυτον
dat Hem

En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat Hem de schare ontving; want zij waren allen Hem verwachtende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!