Lukas 8:47

SVDe vrouw nu, ziende, dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor Hem nedervallende, verklaarde Hem voor al het volk, om wat oorzaak zij Hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was.
Steph ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν τρεμουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν αυτω ενωπιον παντος του λαου και ως ιαθη παραχρημα
Trans.idousa de ē gynē oti ouk elathen tremousa ēlthen kai prospesousa autō di ēn aitian ēpsato autou apēngeilen autō enōpion pantos tou laou kai ōs iathē parachrēma

Algemeen

Zie ook: Genezing

Aantekeningen

De vrouw nu, ziende, dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor Hem nedervallende, verklaarde Hem voor al het volk, om wat oorzaak zij Hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδουσα
ziende

-
δε
nu
η
-
γυνη
De vrouw
οτι
dat
ουκ
zij niet
ελαθεν
verborgen was

-
τρεμουσα
bevende

-
ηλθεν
kwam

-
και
en
προσπεσουσα
nedervallende

-
αυτω
Hem
δι
om
ην
wat
αιτιαν
oorzaak
ηψατο
aangeraakt had

-
αυτου
voor Hem
απηγγειλεν
verklaarde

-
αυτω
zij Hem
ενωπιον
voor
παντος
al
του
-
λαου
het volk
και
en
ως
hoe
ιαθη
genezen was

-
παραχρημα
zij terstond

De vrouw nu, ziende, dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor Hem nedervallende, verklaarde Hem voor al het volk, om wat oorzaak zij Hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!