Lukas 8:49

SVAls Hij nog sprak, kwam er een van [het huis] des oversten der synagoge, zeggende tot hem: Uw dochter is gestorven; zijt den Meester niet moeilijk.
Steph ετι αυτου λαλουντος ερχεται τις παρα του αρχισυναγωγου λεγων αυτω οτι τεθνηκεν η θυγατηρ σου μη σκυλλε τον διδασκαλον
Trans.eti autou lalountos erchetai tis para tou archisynagōgou legōn autō oti tethnēken ē thygatēr sou mē skylle ton didaskalon

Algemeen

Zie ook: Overste synagoge, Synagoge
Markus 5:35

Aantekeningen

Als Hij nog sprak, kwam er een van [het huis] des oversten der synagoge, zeggende tot hem: Uw dochter is gestorven; zijt den Meester niet moeilijk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετι
nog
αυτου
Als Hij
λαλουντος
sprak

-
ερχεται
kwam er

-
τις
een
παρα
van
του
-
αρχισυναγωγου
des oversten der synagoge
λεγων
zeggende

-
αυτω
tot hem
οτι
-
τεθνηκεν
is gestorven

-
η
-
θυγατηρ
dochter
σου
Uw
μη
niet
σκυλλε
zijt

-
τον
-
διδασκαλον
den Meester

Als Hij nog sprak, kwam er een van [het huis] des oversten der synagoge, zeggende tot hem: Uw dochter is gestorven; zijt den Meester niet moeilijk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!