Lukas 8:5

SVEen zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op.
Steph εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον αυτου και εν τω σπειρειν αυτον ο μεν επεσεν παρα την οδον και κατεπατηθη και τα πετεινα του ουρανου κατεφαγεν αυτο
Trans.exēlthen o speirōn tou speirai ton sporon autou kai en tō speirein auton o men epesen para tēn odon kai katepatēthē kai ta peteina tou ouranou katephagen auto

Algemeen

Zie ook: Pad, Straat, Weg, Vogels, Zaaier, Zaaien
Mattheus 13:4, Markus 4:4

Aantekeningen

Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξηλθεν
ging uit

-
ο
-
σπειρων
Een zaaier

-
του
-
σπειραι
te zaaien

-
τον
-
σπορον
zaad
αυτου
om zijn
και
en
εν
als
τω
-
σπειρειν
zaaide

-
αυτον
hij
ο
het ene
μεν
-
επεσεν
viel

-
παρα
bij
την
-
οδον
den weg
και
en
κατεπατηθη
werd vertreden

-
και
en
τα
-
πετεινα
de vogelen
του
-
ουρανου
des hemels
κατεφαγεν
op

-
αυτο
dat

Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!