Lukas 8:51

SVEn als Hij in het huis kwam, liet Hij niemand inkomen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, en den vader en de moeder des kinds.
Steph εισελθων δε εις την οικιαν ουκ αφηκεν εισελθειν ουδενα ει μη πετρον και ιακωβον και ιωαννην και τον πατερα της παιδος και την μητερα
Trans.eiselthōn de eis tēn oikian ouk aphēken eiselthein oudena ei mē petron kai iakōbon kai iōannēn kai ton patera tēs paidos kai tēn mētera

Algemeen

Zie ook: Jair (persoon), Jakobus, Johannes (apostel), Petrus

Aantekeningen

En als Hij in het huis kwam, liet Hij niemand inkomen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, en den vader en de moeder des kinds.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελθων
-

-
δε
En
εις
als Hij in
την
-
οικιαν
het huis
ουκ
niemand
αφηκεν
liet Hij

-
εισελθειν
kwam

-
ουδενα
-
ει
-
μη
-
πετρον
Petrus
και
en
ιωαννην
Johannes
και
en
ιακωβον
Jakobus
και
en
τον
-
πατερα
den vader
της
-
παιδος
des kinds
και
en
την
-
μητερα
de moeder

En als Hij in het huis kwam, liet Hij niemand inkomen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, en den vader en de moeder des kinds.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!