Lukas 8:56

SVEn haar ouders ontzetten zich; en Hij beval hun, dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.
Steph και εξεστησαν οι γονεις αυτης ο δε παρηγγειλεν αυτοις μηδενι ειπειν το γεγονος
Trans.kai exestēsan oi goneis autēs o de parēngeilen autois mēdeni eipein to gegonos

Aantekeningen

En haar ouders ontzetten zich; en Hij beval hun, dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξεστησαν
ontzetten zich

-
οι
-
γονεις
ouders
αυτης
haar
ο
-
δε
en
παρηγγειλεν
Hij beval

-
αυτοις
hun
μηδενι
dat zij niemand
ειπειν
zouden zeggen

-
το
-
γεγονος
hetgeen geschied was

-

En haar ouders ontzetten zich; en Hij beval hun, dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!