Lukas 8:9

SVEn Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen?
Steph επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντεσ τις ειη η παραβολη αυτη
Trans.epērōtōn de auton oi mathētai autou legontes̱ tis eiē ē parabolē autē

Algemeen

Zie ook: Mattheus 13:10, Markus 4:10

Aantekeningen

En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επηρωτων
vraagden

-
δε
En
αυτον
Zijn
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Hem
λεγοντες
zeggende

-
τις
Wat
ειη
wezen

-
η
-
παραβολη
gelijkenis
αυτη
mag deze

En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!