Lukas 9:14

SVWant er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig.
Steph ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχιλιοι ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου κατακλινατε αυτους κλισιας ανα πεντηκοντα
Trans.ēsan gar ōsei andres pentakischilioi eipen de pros tous mathētas autou kataklinate autous klisias ana pentēkonta

Algemeen

Zie ook: Vijfduizend

Aantekeningen

Want er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ησαν
er waren

-
γαρ
Want
ωσει
omtrent
ανδρες
mannen
πεντακισχιλιοι
vijf duizend
ειπεν
Hij zeide

-
δε
Doch
προς
tot
τους
-
μαθητας
discipelen
αυτου
hen
κατακλινατε
Doet

-
αυτους
Zijn
κλισιας
zaten
ανα
bij
πεντηκοντα
elk van vijftig

Want er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!