Lukas 9:16

SVEn Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen.
Steph λαβων δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν αυτους και κατεκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις παρατιθεναι τω οχλω
Trans.labōn de tous pente artous kai tous dyo ichthyas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen autous kai kateklasen kai edidou tois mathētais paratithenai tō ochlō

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Spijziging (wonderbaarlijke), Twee (getal), Vijf (getal), Vissen
1 Samuel 9:13

Aantekeningen

En Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λαβων
genomen hebbende

-
δε
En
τους
-
πεντε
Hij, de vijf
αρτους
broden
και
en
τους
-
δυο
de twee
ιχθυας
vissen
αναβλεψας
zag op

-
εις
naar
τον
-
ουρανον
den hemel
ευλογησεν
en zegende

-
αυτους
die
και
en
κατεκλασεν
brak

-
και
ze, en
εδιδου
gaf

-
τοις
-
μαθηταις
ze den discipelen
παρατιθεναι
voor te leggen

-
τω
-
οχλω
om der schare

En Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!