Lukas 9:23

SVEn Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.
Steph ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι
Trans.elegen de pros pantas ei tis thelei opisō mou elthein aparnēsasthō eauton kai aratō ton stauron autou kath ēmeran kai akoloutheitō moi

Algemeen

Zie ook: Mattheus 10:38, Mattheus 16:24, Markus 8:34, Lukas 14:27

Aantekeningen

En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ελεγεν
Hij zeide

-
δε
En
προς
tot
παντας
allen
ει
-
τις
-
θελει
wil

-
οπισω
achter
μου
Mij
ελθειν
komen

-
απαρνησασθω
die verloochene

-
εαυτον
zichzelven
και
en
αρατω
neme

-
τον
-
σταυρον
kruis
αυτου
zijn
και
en
ακολουθειτω
volge

-
μοι
Mij

En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!