Lukas 9:28

SVEn het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden.
Steph εγενετο δε μετα τους λογους τουτους ωσει ημεραι οκτω και παραλαβων τον πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εις το ορος προσευξασθαι
Trans.egeneto de meta tous logous toutous ōsei ēmerai oktō kai paralabōn ton petron kai iōannēn kai iakōbon anebē eis to oros proseuxasthai

Algemeen

Zie ook: Acht (getal), Jakobus, Petrus
Mattheus 17:1, Markus 9:2

Aantekeningen

En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
μετα
na
τους
-
λογους
woorden
τουτους
deze
ωσει
omtrent
ημεραι
dagen
οκτω
acht
και
en
παραλαβων
Hij medenam

-
πετρον
Petrus
και
en
ιωαννην
Johannes
και
dat
ιακωβον
Jakobus
ανεβη
en klom

-
εις
op
το
-
ορος
den berg
προσευξασθαι
om te bidden

-

En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!