Lukas 9:29

SVEn als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit [en] zeer blinkende.
Steph και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδος του προσωπου αυτου ετερον και ο ιματισμος αυτου λευκος εξαστραπτων
Trans.kai egeneto en tō proseuchesthai auton to eidos tou prosōpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptōn

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Bliksem, Kleding

Aantekeningen

En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit [en] zeer blinkende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
werd

-
εν
als
τω
-
προσευχεσθαι
Hij bad

-
αυτον
Zijns
το
-
ειδος
de gedaante
του
-
προσωπου
aangezichts
αυτου
Zijn
ετερον
veranderd
και
en
ο
-
ιματισμος
kleding
αυτου
-
λευκος
wit
εξαστραπτων
zeer blinkende

-

En als Hij bad, werd de gedaante Zijns aangezichts veranderd, en Zijn kleding wit [en] zeer blinkende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!