Lukas 9:3

SVEn Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.
Steph και ειπεν προς αυτους μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδουσ μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε ανα δυο χιτωνας εχειν
Trans.kai eipen pros autous mēden airete eis tēn odon mēte rabdous̱ mēte pēran mēte arton mēte argyrion mēte ana dyo chitōnas echein

Algemeen

Zie ook: Geld, Munten, Kleding, Pad, Straat, Weg, Twee (getal)
Mattheus 10:9, Markus 6:8, Lukas 22:35

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
προς
tot
αυτους
hen
μηδεν
niets
αιρετε
Neemt

-
εις
mede tot
την
-
οδον
den weg
μητε
noch
ραβδους
staven
μητε
noch
πηραν
male
μητε
noch
αρτον
brood
μητε
noch
αργυριον
geld
μητε
noch
ανα
iemand van zal twee
δυο
-
χιτωνας
rokken
εχειν
hebben

-

En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!