Lukas 9:33

SVEn het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide.
Steph και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μωσει μιαν και μιαν ηλια μη ειδως ο λεγει
Trans.kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mōsei mian kai mian ēlia mē eidōs o legei

Algemeen

Zie ook: Drie (getal), Elia, Jezus Christus, Mozes, Petrus, Tabernakel

Aantekeningen

En het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
εν
als
τω
-
διαχωριζεσθαι
afscheidden

-
αυτους
zij
απ
van
αυτου
Hem
ειπεν
zo zeide

-
πετρος
Petrus
προς
tot
τον
-
ιησουν
Jezus
επιστατα
Meester
καλον
goed
εστιν
het is

-
ημας
dat wij
ωδε
hier
ειναι
zijn

-
και
en
ποιησωμεν
maken

-
σκηνας
tabernakelen
τρεις
ons drie
μιαν
-
σοι
voor
και
en
μιαν
-
μωσει
voor Mozes
και
en
μιαν
-
ηλια
voor Elías
μη
niet
ειδως
wetende

-
ο
wat
λεγει
hij zeide

-

En het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!