Lukas 9:35

SVEn er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!
Steph και φωνη εγενετο εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητοσ αυτου ακουετε
Trans.kai phōnē egeneto ek tēs nephelēs legousa outos estin o yios mou o agapētos̱ autou akouete

Algemeen

Zie ook: Wolken
Deuteronomium 18:19, Jesaja 42:1, Mattheus 3:17, Mattheus 17:5, Markus 1:11, Markus 9:7, Lukas 3:22, Handelingen 3:22, Colossenzen 1:13, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φωνη
een stem
εγενετο
er geschiedde

-
εκ
uit
της
-
νεφελης
de wolk
λεγουσα
zeggende

-
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
geliefde
αυτου
Hem
ακουετε
hoort

-

En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!