Lukas 9:38

SVEn ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: Meester, ik bid U, zie toch mijn zoon aan; want hij is mij een eniggeborene.
Steph και ιδου ανηρ απο του οχλου ανεβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψον επι τον υιον μου οτι μονογενης εστιν μοι
Trans.kai idou anēr apo tou ochlou aneboēsen legōn didaskale deomai sou epiblepson epi ton yion mou oti monogenēs estin moi

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene

Aantekeningen

En ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: Meester, ik bid U, zie toch mijn zoon aan; want hij is mij een eniggeborene.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
ανηρ
een man
απο
van
του
-
οχλου
de schare
ανεβοησεν
riep uit

-
λεγων
zeggende

-
διδασκαλε
Meester
δεομαι
ik bid

-
σου
-
επιβλεψαι
zie

-
επι
aan
τον
-
υιον
zoon
μου
toch mijn
οτι
want
μονογενης
een eniggeborene
εστιν
hij is

-
μοι
mij

En ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: Meester, ik bid U, zie toch mijn zoon aan; want hij is mij een eniggeborene.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!