Lukas 9:39

SVEn zie, een geest neemt hem, en van stonde aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem.
Steph και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξαιφνης κραζει και σπαρασσει αυτον μετα αφρου και μογις αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον
Trans.kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnēs krazei kai sparassei auton meta aphrou kai mogis apochōrei ap autou syntribon auton

Algemeen

Zie ook: Bezetenheid

Aantekeningen

En zie, een geest neemt hem, en van stonde aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
zie

-
πνευμα
een geest
λαμβανει
neemt

-
αυτον
hem
και
en
εξαιφνης
van stonde aan
κραζει
roept hij

-
και
en
σπαρασσει
hij scheurt

-
αυτον
hem
μετα
dat hij schuimt
αφρου
-
και
en
μογις
nauwelijks
αποχωρει
wijkt

-
απ
van
αυτου
hem
συντριβον
en verplettert

-
αυτον
hem

En zie, een geest neemt hem, en van stonde aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt nauwelijks van hem, en verplettert hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!