Lukas 9:41

SVEn Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, en ulieden verdragen? Breng uw zoon hier.
Steph αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι προς υμας και ανεξομαι υμων προσαγαγε ωδε τον υιον σου
Trans.apokritheis de o iēsous eipen ō genea apistos kai diestrammenē eōs pote esomai pros ymas kai anexomai ymōn prosagage ōde ton yion sou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, en ulieden verdragen? Breng uw zoon hier.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
ω
-
γενεα
geslacht
απιστος
ongelovig
και
en
διεστραμμενη
verkeerd

-
εως
hoe
ποτε
lang
εσομαι
zijn

-
προς
zal Ik nog bij
υμας
ulieden
και
en
ανεξομαι
verdragen

-
υμων
ulieden
προσαγαγε
Breng

-
τον
-
υιον
zoon
σου
uw
ωδε
hier

En Jezus, antwoordende, zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog bij ulieden zijn, en ulieden verdragen? Breng uw zoon hier.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!