Lukas 9:49

SVEn Johannes antwoordde en zeide: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt.
Steph αποκριθεις δε ο ιωαννης ειπεν επιστατα ειδομεν τινα επι τω ονοματι σου εκβαλλοντα τα δαιμονια και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων
Trans.apokritheis de o iōannēs eipen epistata eidomen tina epi tō onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekōlysamen auton oti ouk akolouthei meth ēmōn

Algemeen

Zie ook: Demonen, Exorcisme, Johannes (apostel)
Markus 9:38

Aantekeningen

En Johannes antwoordde en zeide: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordde

-
δε
En
ο
-
ιωαννης
Johannes
ειπεν
en zeide

-
επιστατα
Meester
ειδομεν
gezien

-
τινα
wij hebben een
επι
die in
τω
-
ονοματι
Naam
σου
Uw
εκβαλλοντα
uitwierp

-
δαιμονια
de duivelen
και
en
εκωλυσαμεν
verboden

-
αυτον
wij hebben het hem
οτι
omdat
ουκ
niet
ακολουθει
volgt

-
μεθ
hij met
ημων
ons

En Johannes antwoordde en zeide: Meester! wij hebben een gezien, die in Uw Naam de duivelen uitwierp, en wij hebben het hem verboden, omdat hij U met ons niet volgt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!