Lukas 9:51

SVEn het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.
Steph εγενετο δε εν τω συμπληρουσθαι τας ημερας της αναληψεωσ αυτου και αυτος το προσωπον αυτου εστηριξεν του πορευεσθαι εις ιερουσαλημ
Trans.egeneto de en tō symplērousthai tas ēmeras tēs analēpseōs̱ autou kai autos to prosōpon autou estērixen tou poreuesthai eis ierousalēm

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Jeruzalem
Markus 16:19, Handelingen 1:2, 1 Timotheus 3:16

Aantekeningen

En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
als
τω
-
συμπληρουσθαι
vervuld werden

-
τας
-
ημερας
de dagen
της
-
αναληψεως
opneming
αυτου
Zijner
και
zo
αυτος
Zijn
το
-
προσωπον
aangezicht
αυτου
-
εστηριξεν
richtte Hij

-
του
-
πορευεσθαι
te reizen

-
εις
om naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem

En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!